Rifay

Katı Atık Ayrıştırma

Katı Atık Ayrıştırma

Ayrıştırma işleminin büyük oranda mekanik ekipmanlar ve optik seperatörler tarafından yapıldığı, insanların çoğunlukla kalite kontrol ve operasyon için konumlandırıldığı tesislerdir. Tam otomatik bir ayrıştırma tesisinde genellikle besleme vinci, poşet açıcı, tambur elek, balistik seperatör, optik seperatör, manyetik ayırıcı, aliminyum ayırıcı ve balya presi gibi makinalar bulunur. Bu tesislerin tasarımında, çöpün analizi, ayrıştırılmak istenen geri dönüşüm malzemeleri, kapasite, işçilik maliyetleri gibi etkenler göz önünde bulundurulur. Bu bilgiler ışığında yapılan fizibilite çalışmasının sonuçlarına göre tesis tasarımı oluşturulur.

Otomatik tesislerde ayrıştırma verimi, manuel ayıklama tesislerine göre yüksektir, insanların ayırt etmekte zorlanacağı bazı malzemeleri kolayca tanıyabilmekte ve vardiya boyunca çalışma performansı sabit kalmaktadır. Bunun yanısıra ayrıştırma amaçlı makinalar tarafından yapılan işlemlerden dolayı (örneğin balistik seperatörün malzemeyi çırpması, optik seperatörün hava ile üfleyerek ayırması gibi) ayrıştırılan malzeme daha temiz çıkmaktadır.

Yarı otomatik ayıklama tesislerinde el ile ayrıştırma yapılmadan önce mekanik ekipmanlar vasıtasıyla malzemenin belirli boyutlar, şekiller göz önüne alınarak farklı konveyörlere bölünmesi sağlanır. Bu şekilde malzemenin ayıklama için insanların önüne gelmeden önce organik içerikli atıklar alınarak daha iyi bir ayıklama olanağı sunulur.
Metaller ve Non-Fe metaller (aliminyum gibi) makinalar ile otomatik olarak alınır. Malzeme iki boyutlu ve üç boyutlu olarak farklı konveyörlere gönderilir ve böylece aynı personel ile daha fazla atık ayrıştırma sağlanır. İşçilik maliyetleri büyük oranda düşürülür. Bu tesislerde genel olarak, besleme ekipmanı, poşet açıcı, Tambur elek ve/veya parmak elek, balistik seperator, magnetikseperatör, aliminyum ayırıcı ve balya presi bulunur. Bununla beraber farklı projelerde, ihtiyaçlara göre farklı tasarımlar yapılarak maksimum verim elde edilmesi hedeflenir.

Düşük maliyetler ve düşük tonajlarda ihtiyaca göre manuel tesislerdir. Bu projede besleme konveyöründen gelen çöpler ayıklama platformu üzerinde ki ayıklama konveyöründe el yordamı ile ayıklanmakta, seçilen malzemeler kovalardan aşağı atılarak biriktirilmekte ve daha sonra malzemeler loader yardımı ile arkada bulunan pres besleme konveyörüne sürülerek balyalanmaktadır. Tonajların düşük olduğu, düşük bütçeli, arazi sıkıntısı olan bölgelerde tercih edilebilen kurulumu, üretimi kolay ve kullanışlıdır.

Tesis Mühendisliği

Katı atık ayırma tesisi, evlerimizden çıkan çöp niteliğindeki organik ve inorganik maddeleri ayırma kabiliyetine sahiptir. Bunun yanında geri dönüşüme katılacak inorganik maddeleri kendi içerisinde ayırarak ikincil işlem için hazır hale getirir.

Katı atık ayırma tesisi tam otomatik kontrol odasından yönetilecek olan tesis; tromel elek vasıtası ile organik ve inorganik atıkları birbirinden ayırır.
Sonrasında cam, metal, alüminyum, plastik ve kağıt ürünlerini balistik, optik seperatörler yardımı ile ayırmaktayız.