Rifay

Ambalaj Atığı Ayıklama

Ambalaj Atığı Ayıklama

Ambalaj atığı, evlerde veya sanayilerde yapılan yerinde ayıklama ile evsel çöpten ayrılmış olduğu için evsel atığın ayıklanmasından çok daha ucuz ve kolay işlenebilir. Bu nedenle tesisler daha ucuz maliyetli olur ve daha az alan kaplar.

Ambalaj atığının ayrıştırılmasında şartlara göre çeşitli projeler bulunmakla beraber, temel olarak besleme Konveyörü, poşet açıcı, trommel, ayıklama konveyörü ve platformu, magnetic konveyör, balyalama presi gibi ekipmanlar kullanılır. Sistemler müşteri ihtiyaç ve taleplerine göre şekillendirilerek proje haline getirilir ve uygulamaya geçilir. Burada ana etkenler kapasite, ambalaj atığının içeriği (içerdiği mamüller), ayrılan bütçedir.Bu tesislerde isteğe göre tam otomatik, manuel olarak projelendirilerek imal edilir ve kurulur.

Tesis Mühendisliği

Ambalaj atığı ayırma tesisi, kaynağında toplanan ambalaj atıklarını ayırıp, gruplamak için kullanılır. Tam otomatik kontrol odasından yönetilen tesis; cam, metal, alüminyum, plastik ve kağıt ürünlerini balistik, optik ve eddy current seperatörler yardımı ile ayırır.İleri teknoloji ürünü olan bu seperatörler, ambalajları renk, ağırlık, kalınlık ve manyetiklik gibi özelliklerini kullanarak ayırmaktadır.Ayrılan ambalaj atıkları balya pres makinaları vasıtası ile ilgili geri dönüşüm tesislerine sevk için hazır hale getirilir.

Rifay Tesisi 5200 m2 alan üzerine kurulu tüm teknolojik altyapıya sahip tesisimiz, 4000 m2 kapalı alan’da üretim ve Ar-Ge projeleri gerçekleştirmekteyiz.